schuldhulp_deco verwachten wsnp_deco

Schuldhulpverlening bij schulden

Welkom op de site van Financieel Adviesbureau Deco.

Financieel Adviesbureau Deco is een bureau voor schuldhulpverlening en wij bieden hulp aan zowel particulieren als ondernemers.  Sinds 2002 zijn wij gespecialiseerd in het oplossen van problematische schulden.

Wij beschikken over veel ervaring in het oplossen van problematische schulden en er zijn bij ons geen lange wachttijden. In onze dienstverlening streven wij naar snelheid, kwaliteit, transparantie en betrokkenheid.

In het gehele traject zullen wij fungeren als bemiddelaar tussen u en de schuldeisers waarbij wij streven naar het maximaal haalbare voor beide partijen.

Mocht blijken dat er een minnelijk traject doorlopen kan worden dan zullen wij voor u een beheerdersrekening op uw eigen naam bij een bank openen zodat u ten alle tijden inzicht heeft in uw financiën. Aangezien wij het belangrijk vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage (Reg. Nr. M1203998. (www.cbpweb.nl)). Ook hebben wij een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële martken) onder nummer 12042423

We staan geregistreerd onder:
KvK Financieel Adviesbureau Deco: 20096732
KVK Derden Gelden: 20119837
AFM: 12042423

Financieel adviesbureau Deco is door betaalvereniging Nederland erkend als hulpverleningsorganisatie. (www.basisbankrekening.nl)