Bij Financieel Adviesbureau Deco kunt u terecht voor budgetbeheer in Den Haag of omgeving. Budgetbeheer is noodzakelijk als u door omstandigheden zelf niet uw inkomen kunt beheren. In dat geval kunt u een beroep doen op ons team voor budgetbeheer in Den Haag of elders in Nederland. Wij verzorgen dan uw financiële huishouding voor u. U kunt vertrouwen op onze professie, kennis en ervaring en zullen uw budget zorgvuldig beheren.

Afspraken

Uw inkomen komt in geval van budgetbeheer in Den Haag bij Financieel Adviesbureau Deco binnen. Wij verzorgen vervolgens de betaling van uw vaste lasten en -indien we dat zo hebben besproken- zorgen we ook voor de betaling van de rekeningen die zijn binnengekomen. Al onze afspraken leggen we uiteraard van tevoren zwart op wit vast in een budgetplan. Iedere maand ontvangt u uw leefgeld van ons. Ook voor dit bedrag geldt dat dit een vooraf afgesproken bedrag is. Sommige mensen reserveren elke maand ook een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Ons budgetbeheer zal voorkomen dat schulden oplopen of dat er schulden ontstaan.

We hebben een gespecialiseerd team van behandelaars voor u. Een vast aanspreekpunt voor alles dat betrekking heeft op uw dossier. Wij garanderen op die manier dat de lijntjes kort blijven en miscommunicatie voorkomen wordt. Het budgetbeheer in Den Haag moet vlekkeloos verlopen en met een goed resultaat.

Persoonlijke website

Bij budgetbeheer voor bijvoorbeeld de regio Den Haag, krijgt u een persoonlijke site. U bent de enige die toegang heeft tot deze site middels een persoonlijke inlogcode. U kunt zo op elk moment uw gegevens inzien en zien hoe u er financieel voor staat. Zoals hebben de schuldeisers al gereageerd, zijn er nog uitbetalingen geweest en antwoord op hoe groot is de schuld nog of hoeveel is er aangeboden. Het geeft u rust en overzicht.

Om budgetbeheer voor u te kunnen starten, moet u wel voldoen aan een voorwaarde, en dat is dat u wel een inkomen heeft. Dat mag in de vorm van een uitkering of een salaris zijn. U kunt dan zelf al een inschatting maken of wij kunnen helpen. Hiervoor deelt u uw totale schuld door 36 maanden. Want 36 maanden is de maximale duur van een traject dat wij wettelijk gezien met u mogen aangaan. Het bedrag dat uit deze deelsom volgt is het bedrag dat u maandelijks zult moeten overhouden. Dat is na betaling van uw maandelijkse lasten. Financieel Adviesbureau Deco berekend een maandelijkse bijdrage voor het budgetbeheer in Den Haag en omstreken.

Is het mogelijk voor u om dat bedrag af te lossen? Dan kunnen wij u zeker helpen. De kans van slagen van zo’n traject is erg hoog. Wij helpen u graag weer een stapje verder.