Bij Financieel Adviesbureau Deco kunt u ook terecht voor budgetbeheer. Indien u door omstandigheden zelf niet in staat bent om uw inkomen te beheren, kunt u een beroep doen op ons team voor budgetbeheer. Dit houdt in dat wij uw financiële huishouding voor u verzorgen. U kunt het volledig loslaten en vertrouwen op onze professie, kennis en ervaring.

Uw inkomen komt in geval van budgetbeheer bij Financieel Adviesbureau Deco binnen en wij zorgen voor de betaling van uw vaste lasten en -als we dat vooraf hebben besproken- voor de betaling van uw binnenkomende rekeningen. Al onze afspraken hierover leggen we uiteraard vooraf vast op papier. Maandelijks ontvangt u van ons uw leefgeld. Ook dit is een afgesproken bedrag. Soms reserveren mensen ook een bedrag voor onvoorziene uitgaven. We leggen dit allemaal vast in een budgetplan. Budgetbeheer door Financieel Adviesbureau Deco zal voorkomen dat er schulden of nog meer schulden ontstaan dan er al zijn. We kunnen ook uit dit budget lopende schulden aflossen.

Gespecialiseerd team

Ons gespecialiseerde team van behandelaars is voor u een vast aanspreekpunt voor alle zaken en vragen die betrekking hebben op uw dossier. Op die manier garanderen wij u dat bij uw budgetbeheer door ons de lijntjes kort blijven en miscommunicatie daarmee voorkomen wordt. Het voorkomt ook onnodig lang wachten. Ons team wordt ondersteund door collega’s omdat wij extra nauwkeurig willen zijn.

Indien u door ons uw budget laat beheren, krijgt u een persoonlijke site toegewezen. Alleen u heeft toegang tot deze site met een persoonlijke inlogcode. U kunt zo te allen tijde uw gegevens raadplegen en zien hoe u ervoor staat. Zoals hebben schuldeisers al gereageerd, zijn er uitbetalingen geweest, hoe groot is de schuld nog of hoeveel is er aangeboden.

Voorwaarden

Om voor u aan de slag te gaan met budgetbeheer moet u voldoen aan de voorwaarde dat u wel een inkomen heeft. Dat mag een uitkering of een salaris zijn. Daarna kunt u zelf al een inschatting maken of wij u kunnen helpen. Hiervoor deelt u uw totale schuld door 36 maanden. Dat is de maximale duur van het traject dat wij met u mogen aangaan. Het bedrag dat hieruit volgt is een bedrag dat u maandelijks na betaling van uw maandelijkse lasten zult moeten overhouden. Buiten die berekening, berekenen wij een maandelijkse bijdrage voor onze diensten.
Kunt u dat bedrag aflossen? Dan staan wij voor u klaar en kunnen wij u zeker helpen. Wij kunnen uit ervaring melden dat de kans van slagen van zo’n traject erg hoog is.
In het andere geval, u kunt dit bedrag niet aflossen, dan zult u wellicht in de schuldsanering moeten. Hiervoor kunt u naar uw eigen gemeente gaan. Zij helpen u er verder met een verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).