WsnP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is in het leven geroepen voor mensen die financieel zelfstandig niet meer uit de schulden komen. Dit omdat schuldeisers niet altijd met een minnelijk traject willen meewerken, bijvoorbeeld omdat u minder kunt aflossen dan een 100% uitbetaling. In dat geval kunt u een wettelijke schuldsanering (WsnP-traject) aanvragen. Een aneringsregeling duurt over het algemeen drie jaar (maar kan verlengd worden tot vijf jaar).

Het kan zijn dat u een deel van uw bezittingen en geld moet afstaan om uw schulden af te betalen. Uw schuldeisers moeten hieraan meewerken! Gedurende het WsnP traject staat u onder toezicht van een bewindvoerder welke is toegewezen door de rechter. Deze zorgt er samen met u voor dat het saneringstraject zo goed mogelijk doorlopen wordt. U wordt echter niet zomaar toegelaten tot de WsnP, daarvoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u er zelf op eigen kracht echt niet meer uitkomt en dat u ook hebt geprobeerd van uw schulden af te komen via een schuldhulpverleningstraject. 

Andere voorwaarden zijn dat u in de vijf jaar voordat u de WsnP ingaat de schulden niet hebt/zijn ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag. Zo mag u ook niet in de afgelopen tien jaar gebruik hebben gemaakt van deze regeling. U ziet dat het in tegenstelling tot een minnelijk traject door veel regels is omgeven. Ondanks alles is het wel een goede uitweg, zeker als andere opties niet werken/ hebben gewerkt.

Aanvraag WsnP
Indien u alle mogelijke opties hebt geprobeerd, waaronder schuldhulpverlening, dan dient u schriftelijk een verzoek in te dienen bij de rechtbank waaronder uw gemeente valt. Bij die schriftelijke aanvraag horen een aantal documenten waarvan de gemeentelijke schuldsaneringsverklaring het belangrijkste is. In dit document wordt o.a. toegelicht waarom er geen andere oplossing is.

Meer weten over de WsnP?
Graag verwijzen we u voor meer informatie door naar de website van de Raad van Bijstand. Hier vindt u o.a. ook informatie als u beroepsmatig betrokken bent of als u schuldeiser bent.