Uw schuld afkopen tegen finale kwijting is als u een grote hoeveelheid schuldeisers hebt een onbegonnen zaak om dit als consument zelf te organiseren. Uw schulden zijn zo hoog opgelopen en het aantal schuldeisers neemt ook nog eens toe. En u bent het overzicht over de financiën kwijtgeraakt. Neemt u in dat geval echt een expert in de hand. Schuld afkopen? Dan kan Financieel Adviesbureau Deco samen met u een strategie uitzetten.

Schulden

Uw schuld of schulden afkopen is iets dat u doet wanneer u onmogelijk in staat bent om de volledige schulden zelf af te lossen. Dat kunnen schulden zijn als ondernemer vanuit zakelijke activiteiten -crediteuren, belastingen en bank-, maar het kunnen ook schulden zijn die u als particulier hebt bij de (hypotheek)bank.

Alleen is uw schuld afkopen geen vanzelfsprekende zaak. U zult uw schuldeisers ervan moeten overtuigen dat afkoop de beste optie is. Wij raden u aan om dit niet zelf te doen maar om dit te laten doen door een financieel adviseur. Wij hebben gespecialiseerde mensen in dienst om dit te doen voor u.

Uw eigen financiële situatie is van invloed op het plan van aanpak. Samen met u bespreken we uw situatie. We bekijken uw inkomen, uw uitgaven, de urgentie van de schulden en we brengen uw schuldeisers in kaart. Daarna komen wij met een voorstel voor een gedegen plan van aanpak. Wij stellen ons op als bemiddelaar tussen u en de schuldeisers. Bij schuld afkopen vragen we aan de schuldeisers eigenlijk om genoegen te nemen met minder. Hoeveel minder dit is hangt af van uw profiel wat we hebben uitgewerkt in een eerder stadium. Dat wordt altijd in percentages gecommuniceerd.

Slagingspercentage

Over percentages gesproken: wij slagen er in negentig procent van de gevallen in om mensen van hun schulden af te laten komen. Ieder traject is anders, maar de kans van slagen blijft even groot.

Ook zijn we er een voorstander van om het traject zo snel mogelijk te doorlopen. Bij ons heeft u daarom geen wachttijden te verwachten. We zijn actief in heel het land dus ongeacht waar u woont, welke nationaliteit u heeft of wat uw situatie is kunnen wij u verder helpen naar een zorgeloos bestaan zonder schulden. Een eerste intakegesprek zal u meteen meer wegwijs maken.

Omdat er veel factoren zijn die een rol hebben in uw situatie, en er vaak meerdere crediteuren zijn, is het van belang dat u continu inzicht heeft in de communicatie. U moet op de hoogte zijn van de afspraken met al de partijen. Uw dossier is daarom online in te zien op uw persoonlijke site.

Interesse in onze hulp bij het schuld afkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de website of telefonisch. Onze financieel specialisten staan voor u klaar.