Uw schulden afkopen tegen finale kwijting is wanneer u van meerdere schuldeisers te vrezen hebt een onbegonnen zaak. Om dit als consument zelf te organiseren dat is wel heel complex. Uw schulden zijn inmiddels zorgwekkend hoog opgelopen en het aantal schuldeisers neemt misschien nog steeds toe. Het overzicht over de financiën bent u al lange tijd geleden kwijtgeraakt. Neem in dat geval alstublieft een expert bij de hand die u kan helpen. Wie weet kunt u uw schulden afkopen. Financieel Adviesbureau Deco zet dan samen met u een strategie uit.

Schulden

Uw schulden afkopen dat is iets dat u doet als u onmogelijk nog in staat bent om de schulden volledig zelf af te lossen. Dat kunnen schulden zijn die u als ondernemer vanuit zakelijke activiteiten heeft -crediteuren, belastingen en bank-, of het kunnen ook schulden zijn die u op persoonlijke basis hebt bij de (hypotheek)bank.

Alleen is schulden afkopen niet een vanzelfsprekende zaak. Uw schuldeisers zult u ervan moeten overtuigen dat het afkopen de beste optie is. Wij raden u stellig aan om dit traject niet zelf uit te voeren, maar om dit te laten doen door een financieel adviseur. Wij hebben hiervoor gespecialiseerde mensen in ons team die voor u klaarstaan als u dat wilt.

De financiële situatie van u is van invloed op het plan van aanpak. We bespreken samen met u uw situatie. Daarvoor bekijken we uw inkomen, uw uitgaven, de urgentie van de schulden en we brengen de schuldeisers die u heeft ook in kaart. Als dit alles is uitgewerkt presenteren we een voorstel voor een plan van aanpak dat zal slagen. Wij stellen ons dus op als een bemiddelaar tussen u en de schuldeisers. Schulden afkopen betekent voor ons dat we de schuldeisers vragen om eigenlijk genoegen te nemen met minder dan de lopende schuld. Hoeveel minder dit is is afhankelijk van uw profiel dat we in een eerder stadium hebben uitgewerkt. Dit communiceren we altijd in percentages.

Slagingspercentage

Over percentages gesproken: wist u dat wij erin slagen om in negentig procent van de gevallen schulden weg te werken? Ieder traject is anders, maar de kans van slagen blijft groot bij ons.

We zetten alles op alles om het traject zo snel mogelijk te doorlopen. Wachttijden hoeft u bij ons niet te verwachten. We zijn actief in heel Nederland, ongeacht waar u woonachtig bent, welke nationaliteit u heeft of wat uw situatie is. Wij helpen u bij het afkopen van uw schulden naar een bestaan zonder schulden.

Omdat verschillende factoren een rol spelen in uw situatie en er zeer waarschijnlijk meerdere crediteuren in beeld zijn, is het belangrijk dat u altijd en op elke plek inzicht heeft in de communicatie. U moet weten wat de afspraken zijn met al de partijen. Uw dossier is online door u in te zien met uw persoonlijke inlogcode.

Neem vrijblijvend contact op met ons. Dat kan via een formulier op de website of telefonisch.