Wanneer u schulden heeft wilt u die aflossen. Liefst zo snel mogelijk. Want schulden blijven als een donkere wolk aanwezig bij de dagelijkse gang van zaken. Het is alleen wel de vraag hoe makkelijk de schulden zijn af te lossen. Komt dat wel goed? Zijn de schulden niet te veel opgelopen?

Veel mensen kampen tegenwoordig met torenhoge schulden. Aflossen is dan niet zo vanzelfsprekend. Bij grote schulden is ook sprake van meerdere schuldeisers. En dat is een situatie die eigenhandig moeilijk is aan te pakken.

Wilt u ook hoge schulden aflossen? Wij bieden ondersteuning om u hierbij te helpen. Samen bekijken we uw situatie en stellen we een plan op. Bij Financieel Adviesbureau Deco treft u gelukkig geen wachttijden. Heel belangrijk want dat zult u niet snel bij een ander meemaken. Wij willen alle mogelijke snelheid in het proces stoppen. Wij bieden negentig procent kans van slagen op een juiste aflossing van uw schulden.

Grote schulden

Helaas zien we steeds meer grote schulden ontstaan. Soms gebeurt dit onbewust door eigenlijk verkeerd met het geld dat we verdienen om te gaan. Soms is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij de betrokkene(n) vastzitten met verregaande gevolgen. Mensen met problematische schulden zitten in de put en weten hier niet uit te komen. We zien dat ook gebeuren bij jongeren. Steeds meer gebeurt het dat ook zij in de schulden terecht komen. Dat komt dan omdat jongeren het heel lastig vinden om een goede balans te vinden tussen hun uitgaven en de inkomsten. De schuld wordt maar groter en groter. Uiteindelijk zijn die ook niet meer te overzien.

Grote schulden spelen elke dag een rol en dat is de voornaamste reden dat wij streven naar snelheid. Lange wachttijden bij Financieel Adviesbureau Deco zult u daarom ook niet meemaken. Financieel Adviesbureau Deco plant als uw hulpvraag binnen is gekomen nog diezelfde week een intakegesprek in. Op die dag brengen we dan ook de schuldeisers die in beeld zijn op de hoogte van onze samenwerking. Hoge kwaliteit, transparantie en grote betrokkenheid dat is wat we vervolgens willen in het proces naar verbetering.

Samenwerking

Samenwerken met ons betekent dat u een team als een vast aanspreekpunt krijgt. Dat team kan alle zaken en vragen die betrekking hebben op uw dossier met u bespreken wanneer dat nodig is. Zo kunnen we u garanderen dat de lijntjes kort blijven en miscommunicatie voorkomen wordt. Onnodig lange wachttijden zijn er zo ook niet. Ons team van specialisten heeft intern een ondersteuning van deskundige collega’s zodat wij nog nauwkeuriger en sneller kunnen zijn.

Kunt u zelf zonder hulp en ondersteuning de bestaande schulden niet aflossen? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u helpen. Samen zullen wij uw grote schulden aflossen.