Indien u problematische schulden heeft dan verkeert u in een situatie waar u het liefst zo snel mogelijk vanaf wilt. Schulden blijven namelijk als een donkere wolk aanwezig bij de dagelijkse bezigheden. Het is alleen de vraag hoe en of de schulden wel zijn af te lossen. Komt het uiteindelijk wel goed? Zijn de schulden niet te hoog opgelopen? U wilt weten of u uw schulden kunt kwijtschelden.

Schulden kwijtschelden is een situatie waar men van kan dromen. Maar binnen handbereik is het niet.

Kwijtschelden

Van schulden kwijtschelden spreken we wanneer een crediteur en de debiteur overeenkomen dat er besloten wordt om de schuld in zijn geheel of gedeeltelijk teniet te doen. Het is een radicale maatregel in een financiële noodsituatie. Het resultaat is ook vaak niet zo effectief, omdat de debiteur zo nog steeds niet de oorzaak van de schulden heeft aangepakt. Financieel wanbeheer wordt eigenlijk met schulden kwijtschelden nog eens beloond.

In eerste instantie heeft iedereen de verplichting om schulden terug te betalen. Dat staat voorop en is per wet zo geregeld. Schulden kwijtschelden als beide partijen daar een overeenkomst over behalen kan gelden voor de gehele schuld of voor een deel daarvan. De aanleiding hiervoor is vaak een buitensporig en onverantwoord lenen in het verleden door de schuldenaar. Er is zo’n grote schuld ontstaan die onmogelijk gedekt kunnen worden met de inkomsten. Er is sprake van structurele financiële problemen.

Schuldeisers

Schuldeisers staan natuurlijk niet te springen om schulden kwijt te schelden. Ook als er sprake is van een financiële crisis hebben de schuldeisers vaak nog meerdere mogelijkheden om hun vordering nog steeds te eisen bij de schuldenaar. De meest bekende methode is beslaglegging op roerende of onroerende goederen van de schuldenaar. Onder voorwaarden kan dit u overkomen. Het uiterste is een openbare verkoop van uw bezittingen.

Alleen wanneer de financiële crisis van de schuldenaar zo ernstig en uitzichtloos is en dat uit de opbrengst van de verkoop van de bezittingen de schulden kunnen worden voldaan, dan is uitstel van betaling, herschikking van de schulden of een gedeeltelijke of hele kwijtschelding daarvan voor de hand liggend.

Financiële vrijheid

In uw zoektocht naar financiële vrijheid kunnen wij u bij Financieel Adviesbureau Deco helpen. Omdat u niet onnodig lang met uw schulden wilt lopen zijn lange wachttijden bij ons uitgesloten.

Wij plannen na aanvraag nog diezelfde week een intakegesprek in. Ook op die dag brengen we meteen de schuldeisers in beeld op de hoogte van de samenwerking.

U krijgt een team als vast aanspreekpunt. Dat team kan alle zaken en vragen omtrent uw dossier en het kwijtschelden van schulden met u bespreken zodra dat nodig is.

U bent benieuwd hoe het zit met schulden kwijtschelden? Wij kunnen u er alles over uitleggen. Neem vandaag nog contact met op met ons.