Schulden oplossen zonder schuldsanering kan. Schuldsanering is namelijk geen prettige aangelegenheid. U moet dit voorkomen en uw schulden oplossen zonder schuldsanering.

Wij bij Financieel Adviesbureau Deco kunnen u ondersteunen bij het doen van uw financiën. Op die manier kunnen we samen met u ervoor zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen.

Schuldenlast

Wanneer de schuldenlast zo hoog is en te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de verplichting om te betalen, dan kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is ook bekend als de Kredietbank. De gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank daar moet u langs. Deze helpt u dan om tot een betalingsplan te komen. Wanneer dat niet lukt kan via de rechter een aanvraag gedaan worden voor Schuldsanering. Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met een minnelijke schikking dan wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank voor een toelating in de schuldsanering.

De rechtbank beoordeelt dan of u wordt toegelaten of dat u niet moet worden afgewezen.

De rechter kan namelijk bepalen dat u toch wel in staat bent om uw zelf schulden af te lossen. Ook kan het zo zijn dat de rechter bepaalt dat u niet in staat zou zijn om de afspraken na te komen die voortkomen uit de schuldsanering. Bent u ondernemer (geweest) dan kan het zo zijn dat u in de afgelopen tien jaar een faillissement heeft gehad of al eerder in een schuldsanering traject heeft gezeten. Ook dat kan een reden tot afwijzing zijn.

Toegelaten

Wanneer u door de rechter wel wordt toegelaten in de WSNP, start een traject van drie tot vijf jaar. U wordt vanaf dat moment een zogenoemde ‘saniet’. Al uw schulden vallen nu onder de WSNP. De meeste schulden zullen bij u bekend zijn, maar lang niet alle schulden zijn altijd bekend. Daarom worden deze gepubliceerd in de Staatscourant. Eventuele schuldeisers kunnen dan controleren of u bent toegelaten tot de schuldsanering.

U zult zich als saniet aan bepaalde regels en verplichtingen moeten houden. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om alle veranderingen door te geven, bijvoorbeeld een verandering van inkomen of een verhuizing. Sowieso geldt dat alle informatie waarom gevraagd zal gaan worden, dat u die dient over te dragen. U mag tijdens het proces geen andere financiële overeenkomsten aangaan. U mag ook geen opleiding(en) volgen en u moet zich inspannen om meer inkomsten te genereren. Indien u geen werk heeft zult u moeten gaan solliciteren op zoek naar ander werk. U dient hiervoor bewijs te overhandigen aan de bewindvoerder zoals de sollicitatiebrieven. Alleen wanneer u arbeidsongeschikt bent krijgt u vrijstelling van sollicitatieplicht.

Bel ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak om te zien of we uw schulden kunnen oplossen zonder schuldsanering. Niet alleen over schulden oplossen zonder schuldsanering, maar ook over andere oplossingen leggen wij u graag uit hoe het werkt.