Wij zijn een organisatie voor schuldhulpverlening in Breda en de rest van Nederland. We bieden hulp bij het oplossen van uw problematische schulden. De nodige schuldhulpverlening, in Breda maar ook in andere delen van het land. We bieden persoonlijke schuldhulpverlening of advies in geval van schulden. Andere schuldhulp vindt u bij de schuldhulpverlening van de gemeente of maatschappelijk werk. Maar daar vindt u ook wachttijden en die treft u bij ons niet.

Contact met de schuldeisers

Wij zullen voor schuldhulpverlening in Breda of omstreken contact zoeken met de schuldeisers. We willen eerst met hen proberen om een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt dan wordt de rechter erbij betrokken en op die manier gevraagd om een oplossing. Een wettelijk traject (de WSNP).

Het minnelijk traject is vrijwillige schulden regeling van twee fases. Eerst volgt de aanmelding en de intake bij ons voor schuldhulpverlening in Breda of elders in het land. Samen met onze schuldhulp brengen we alles op orde om de kans dat het zal gaan slagen te vergroten. We bekijken ook in hoeverre u zelfredzaam bent en wat het probleem nu werkelijk omvat. Op basis van alle informatie maken we een plan hoe we het gaan aanpakken. Soms gaan we over tot budgetbeheer of beschermingsbewind aanvragen. Met de schuldeiser of -eisers hebben we over het algemeen gezien nog geen contact. In de volgende fase wel.

Betalingsvoorstel

We doen hen dan namelijk een betalingsvoorstel. Als alle schuldeisers daarmee dan akkoord gaan, en u kunt gedurende drie jaar aan alle voorwaarden die bij de regeling horen voldoen, dan wordt het restant kwijtgescholden.
Die voorwaarden tijdens de schuldhulpverlening in Breda of elke andere plaats in Nederland zijn: dat u geen nieuwe schulden mag maken, dat u op tijd uw vaste lasten moet betalen, dat u een overeenkomst van de regeling moet ondertekenen en dat u de maximale afloscapaciteit moet inzetten voor de aflossing van alle lopende schulden. Wij, uw schuldhulpverlener Adviesbureau Deco, berekent dit bedrag vooraf voor u.

Het voorstel wordt aangenomen als alle schuldeisers die in beeld zijn akkoord zijn gegaan met ons voorstelde. De minnelijke schuldregeling is dan werkelijkheid geworden en krijgt vorm als een schuldbemiddeling of een schuldsanering.
Maar wat als er geen akkoord is met ons voorstel?
De gemeente dient dan een verzoek in bij de rechtbank. Wij zullen u adviseren. De rechter legt tijdens een zitting uit welke verplichtingen erbij horen. Ze schatten in of u zich daar wel aan kunt houden. De rechtbank beslist over uw toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Een bewindvoerder voert daaropvolgend alles uit en informeert de rechter-commissaris op zijn beurt.

Meer weten over schuldhulpverlening in of nabij Breda? Bel of maak vrijblijvend een afspraak. Wij staan voor u klaar en hebben geen wachttijden, maar werken juist snel.