Wij zijn een van de velen die in Nederland hulp bieden bij schuldhulpverlening in Den Haag en omstreken. Wij bieden schuldhulpverlening in Den Haag of waar u ook woont of werkzaam bent. Met persoonlijke schuldhulp of persoonlijk advies bij problematische schulden. Andere instanties zijn oa de schuldhulpverlening van de gemeente of maatschappelijk werk, maar daar treft u wachttijden aan die wij niet kennen. Ons speerpunt is snel werken en wachttijden voorkomen. En dat lukt ons.  Als de schuldhulpverlener in Den Haag en nabij Den Haag zullen wij contact zoeken met uw schuldeisers om met hen te proberen naar een oplossing te zoeken. Een minnelijk traject wordt dit genoemd. Als dat niet lukt dan gaan we de rechter inschakelen en die vragen om mee te werken aan het vinden van een oplossing. Dat is dan het wettelijke traject, de WSNP.

Vrijwillige schuldhulpverlening

De vrijwillige schuldhulpverlening nabij Den Haag is het minnelijk traject. Die heeft twee fasen. Eerst de aanmelding en de intake bij Deco. Onze schuldhulpverlening brengt orde op zaken om de slagingskans mogelijk te kunnen vergroten. We bekijken ook u zelfredzaamheid bij de schuldhulpverlening in Den Haag en omgeving. En we leggen onder de loep wat nu het probleem werkelijk omvat. Op basis van deze informatie komen we met een procesplan. Het plan van aanpak. Soms starten we budgetbeheer of beschermingsbewind. In de tweede fase zoeken we contact met uw schuldeiser(s).

We komen met een betalingsvoorstel waar u ook akkoord voor heeft gegeven. Als alle schuldeisers daarmee akkoord zijn gegaan en u kunt gedurende drie jaar aan alle voorwaarden die bij de regeling horen voldoen zonder problemen, dan wordt het schulden restant kwijtgescholden.
Die voorwaarden zijn: geen nieuwe schulden maken, op tijd de vaste lasten betalen, een overeenkomst van de schuldhulpverlening in of nabij Den Haag ondertekenen en de maximale afloscapaciteit inzetten voor de aflossing van al de lopende schulden. Die afloscapaciteit hebben wij dan al berekend en dat is het maandelijkse bedrag dat u kunt betalen voor het aflossen.

Schuldeisers

Als alle schuldeisers die in beeld zijn akkoord zijn, dan pas is het voorstel, ofwel de minnelijke schuldregeling, in werking. Maar wat nu als er nauwelijks of geen akkoord is gekomen op het voorstel? Een dwangakkoord of een voorlopige voorziening kan dan aangevraagd worden. Of een toewijzing naar het wettelijke traject. Maar deze kan pas na het minnelijk traject.

Er volgt een verzoek bij de rechtbank door de gemeente. Als schuldhulpverlener zullen we u adviseren. De rechter legt uit, tijdens een zitting, welke verplichtingen u heeft op te volgen bij toelating. Ze schatten dan meteen in of u zich als schuldenaar wel aan de voorwaarden van de schuldsanering kunt houden. De rechtbank beslist over uw toelating tot de WSNP. Een bewindvoerder zal alles uit gaan voeren en zal ook de rechter-commissaris weer informeren over de gang van zaken.

U wilt misschien wel meer weten over schuldhulpverlening in of nabij Den Haag? Bel ons vrijblijvend of maak vrijblijvend een afspraak met ons. Ons team staat voor u klaar en wij kennen geen wachttijden. Een groot verschil met andere instanties.