Wij zijn een van de vele organisaties die in Nederland hulp kunnen bieden bij het oplossen van schulden. Wij bieden de nodige schuldhulpverlening in Schiedam en elders. Met persoonlijke schuldhulpverlening in Schiedam of advies bij het hebben van problematische schulden. Allereerst proberen wij, Deco, als uw schuldhulpverlener contact te zoeken met uw schuldeisers en proberen we met hen naar een oplossing te zoeken. Het minnelijk traject wordt dit genoemd. Als dat niet slaagt dan wordt door de gemeente de rechter ingeschakeld en die wordt gevraagd om een oplossing. Dat is dan het wettelijk geziene traject (de WSNP).

Het traject

Het minnelijk traject is de vrijwillige schuldhulpverlening in Schiedam bijvoorbeeld en die bestaat uit twee stappen. Allereerst volgt een aanmelding en intake bij Financieel Adviesbureau Deco. Samen met onze schuldhulpverlening in Schiedam of omstreken zetten we alles op alles om orde te brengen in de chaos. Op basis van alle informatie maken we een procesplan. Met uw schuldeisers zoeken we meestal nog geen contact in deze fase, in de volgende fase doen we dat wel.

Als alle schuldeisers met ons betalingsvoorstel akkoord gaan en u voldoet ook gedurende drie jaar aan alle voorwaarden die bij de regeling horen, dan krijgt u kwijtschelding van het restant van de schulden.
Die voorwaarden tijdens de schuldhulpverlening in Schiedam en omstreken zijn: u mag niet meer schulden maken, u moet tijdig uw vaste lasten betalen, u moet de overeenkomst van de schuldhulpverlening in Schiedam ondertekenen en u moet de maximale afloscapaciteit gebruiken voor de aflossing, oftewel het maandelijkse bedrag dat u kunt betalen voor het aflossen ook inzetten. Wij berekenen dit bedrag voor u en daar bent u tijdig van op de hoogte.

Schuldregeling werkelijkheid

Als de schuldeisers die u heeft allemaal akkoord zijn gegaan met ons betalingsvoorstel dat we hebben gedaan, dan pas is de minnelijke schuldregeling ook werkelijkheid en wordt het een schuldbemiddeling of een schuldsanering.
Maar wat nu als zij helemaal niet of maar voor een deel akkoord zijn met ons voorstel? Een dwangakkoord of een voorlopige voorziening kan dan aangevraagd worden als volgende stap. Of u wordt toegewezen naar het wettelijke traject maar deze WSNP die kan pas na het doorlopen van het minnelijk traject dus het vrijwillige traject en kan niet in een keer worden aangevraagd.

De gemeente doet in dat geval als het minnelijke traject niet is gelukt een verzoek bij de rechtbank. Wij zullen u hierbij advies kunnen geven. Tijdens een zitting legt de rechter dan uit welke verplichtingen u erbij gaat krijgen. De rechtbank komt uiteindelijk met een uitspraak over uw mogelijke toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of juist niet. Een bewindvoerder zal alles uit gaan voeren mocht het zijn goedgekeurd en hij informeert op zijn of haar beurt de rechter-commissaris weer.

Meer weten over onze schuldhulpverlening? Bel ons.