Bent u bang voor een naderende schuldsanering en u woont in Breda of omgeving? Wij kunnen u wel ondersteuning bieden in het zoeken naar een oplossing. Een schuldsanering is niet best en moet u hoe dan ook zien te voorkomen. Het is naar en niemand zit daarop te wachten. U moet schuldsanering in Breda of omgeving met onze hulp zien te voorkomen.  Wij wensen het niemand toe.

Om die reden zullen wij u bij Financieel Adviesbureau Deco ondersteuning bieden bij uw administratie en geldzaken. Met onze hulp richting de schuldeiser of -eisers kunnen we voor u voorkomen dat het zo ver komt als een situatie met schuldsanering, in Breda en omstreken.

Oplopen van schulden

Schulden kunnen zo hoog zijn opgelopen, dat er geen mogelijkheid meer is om te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Een aanvraag aan de hand van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) indienen is dan een optie. Het is in Nederland wel verplicht om je te melden bij de gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Daar wordt hulp geboden om een meerjarenplan te maken voor het oplossen van de bestaande schulden. Maar mocht men daar ontdekken dat de schulden niet op te lossen zijn, kan via de rechter om een schuldsanering worden gevraagd in Breda of omstreken.

De rechtbank beoordeelt na de aanvraag uw situatie en of u mag worden toegelaten. Soms wordt een aanvraag namelijk afgewezen. Dat kan op diverse gronden. De rechter kan bijvoorbeeld van oordeel zijn dat u wel uw schuld kunt aflossen. Bijvoorbeeld samen met Financieel Adviesbureau Deco. Ook kan de rechter op gerichte gronden denken dat u de verplichtingen bij de schuldsanering niet na kunt komen. Ook wanneer u als zakelijk persoon ergens in de afgelopen tien jaar een faillissement heeft gehad dan kunt u worden afgewezen voor de schuldsanering in Breda of omgeving. Of wanneer u eerder al eens in een saneringstraject heeft gezeten. Dat zijn allemaal redenen voor afwijzing door de rechter.

Regels en verplichtingen

Wordt u wel toegelaten in de schuldsanering? Dan zal het aantal schuldeisers bij u wel bekend zijn. Althans, dat denkt u. Vaak is het zo dat niet alle schuldeisers bekend zijn bij de schuldenaar. Een publicatie in de Staatscourant attendeert schuldeisers op uw toelating tot de schuldsanering.

U moet zich houden aan regels en verplichtingen. Waar u ook woont, in Breda of omgeving. U bent nou eenmaal verplicht om bijvoorbeeld informatie zoals veranderingen in het eigen inkomen of een verhuizing naar een ander adres door te geven. Financiële overeenkomsten elders mag u in de schuldsanering helemaal niet aangaan. Dat betekent ook geen opleiding(en) zijn toegestaan, want die kosten immers ook geld. Solliciteren moet als u geen werk heeft en is alleen uitgesloten voor arbeidsongeschikten.

Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak met Financieel Adviesbureau Deco voor meer informatie en verheldering van uw zaak