Angst voor schuldsanering en u woont in Den Haag? Wij kunnen u helpen. Zoiets dat moet u namelijk altijd zien te voorkomen. Het is een zeer onprettige situatie waar niemand in terecht wil komen. U moet schuldsanering in Den Haag of omgeving zien te voorkomen hoe dan ook.

Wij zullen u bij Financieel Adviesbureau Deco ondersteunen met uw financiën en met de hulp naar de schuldeiser of -eisers. Samen voorkomen we dat het niet zo ver hoeft te komen als schuldsanering, in Den Haag en omstreken.

Opgelopen schulden?

Wanneer uw schulden zo hoog zijn opgelopen en dat u in geen mogelijkheid meer kunt voldoen aan de betalingsverplichting is een aanvraag indienen aan de hand van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) nog een openstaande optie. Het is dan verplicht in Nederland om langs te gaan bij de gemeentelijke Sociale Dienst of bij de Kredietbank. Daar wordt u geholpen om tot een meerjarenplan voor de betalingen te komen. Maar mocht op dat moment blijken dat dat ook een lang vervlogen optie is, dan kan via de rechter een schuldsanering worden aangevraagd, in Den Haag of omstreken.

Wanneer niet elke schuldeiser ermee instemt om een minnelijke schikking te bieden dan wordt bij de rechtbank een verzoek gedaan om een toelating in de schuldsanering. De rechtbank beoordeelt dan of u kan worden toegelaten of moet worden afgewezen. De rechter kan namelijk oordelen dat u wel degelijk in staat bent om uw schuld af te lossen. Ook kan de rechter vinden dat u uw verplichtingen die bij de schuldsanering horen niet na kan komen. Als u ondernemer bent of ondernemer bent geweest en u ergens in de afgelopen tien jaar een faillissement heeft gekregen dan kunt u ook worden afgewezen voor de schuldsanering in Den Haag of omgeving. Of als u al eerder in een saneringstraject heeft gezeten is dat ook een risico voor afwijzing door de rechter.

Traject en regels schuldsanering

Wanneer u tot de rechter wel wordt toegelaten in de schuldsanering, start een traject van minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Het grootste aantal schulden zal u wel bekend zijn. Niet alle schulden zijn altijd bekend. Een publicatie in de Staatscourant kan schuldeisers erop attenderen dat u bent toegelaten tot de schuldsanering.

U moet zich houden aan de bijbehorende regels en verplichtingen van de schuldsanering. U bent verplicht om veranderingen door te geven. Ook bent u bent verplicht om alle informatie waarom gevraagd gaat worden te geven. U mag andere financiële overeenkomsten niet aangaan. Opleiding(en) volgen is niet toegestaan. U moet zich inzetten om weer of meer inkomsten te krijgen. U moet dus op zoek naar ander werk en (weer) gaan solliciteren. Bij arbeidsongeschiktheid volgt hier vrijstelling voor.

Bel ons voor een afspraak, dan kijken we samen naar een oplossing. U vindt ons nummer op de site. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.