Uw gemeente is verplicht om de inwoners met problematische schulden te helpen. Als u aan de voorwaarden voldoet voor schuldsanering dan kan uw gemeente die opstarten. U komt dan in het vrijwillige minnelijke schuldentraject terecht.

Er geldt doorgaans bij een gemeente een wachttijd van minstens vier weken. Dit kan nog erg oplopen zelfs. Maar binnen een maand moet de gemeente wel een gesprek plannen. Mits er sprake is van een dreigende situatie dan kunt u vaak binnen drie dagen terecht. We spreken van spoed bij ontruiming van de woning, afsluiting van gas, water en electra of beëindiging van de zorgverzekering.Bij Financieel Adviesbureau Deco vermijden we wachttijden. Wachttijden zult u bij ons nooit treffen. Daarvoor zit u al in een te lastig parket, wij vinden snelheid belangrijk in deze situaties.

Het proces met Deco

Wij bieden ondersteuning en advies en in geval van een schuldentraject kunnen wij met u een saneringsplan opstellen. We maken daarvoor een overeenkomst. We treffen ook betalingsregelingen met uw schuldeisers. In het begin zullen wij uw vaste lasten betalen. En we zorgen voor uw weekgeld voor de dagelijkse uitgaven. Bij schuldbemiddeling proberen we in een periode van 36 maanden zoveel mogelijk geld opzij te zetten zodat we de schuldeisers kunnen betalen. De schuld die overblijft hoeft u niet te betalen. Bij schuldsanering krijgt u een lening, een saneringskrediet. Deze krijgt u van de Kredietbank. Binnen 36 maanden moet u deze schuldsanering terugbetalen aan de gemeente. Willen de schuldeisers niet meewerken? Dan kunt u de rechter vragen om een dwangakkoord. Wij helpen u bij deze aanvraag. Dan komt u alsnog in een minnelijk schuldentraject omdat de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken. Indien de rechter geen toestemming geeft voor een dwangakkoord, dan kunt u de rechter vragen om toelating in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Aanvraag schuldsanering

Het is in Nederland verplicht om melding te doen bij de gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Maar mocht men er daar dus achter komen dat de schulden niet zijn op te lossen, dan kan dus via de rechter om een schuldsanering worden gevraagd in Breda of omstreken.

Soms wordt een aanvraag wel afgewezen. Op diverse gronden is dat mogelijk. De rechter kan bijvoorbeeld oordelen dat u uw schulden kunt aflossen zonder deze maatregel. Bijvoorbeeld samen met ons, Financieel Adviesbureau Deco. De rechter kan ook denken dat u de verplichtingen bij de schuldsanering niet na kunt komen. Wanneer u zakelijk ergens in de afgelopen tien jaar failliet bent geweest kunt u ook worden afgewezen voor de schuldsanering in Breda of omgeving. Of wanneer u in het verleden al eens een saneringstraject heeft gehad. Allemaal redenen voor afwijzing door de rechter.

Bel ons gerust voor meer info of toelichting, het is vrijblijvend. U vindt onze gegevens op de website.