Bij schuldsanering is in Nederland uw gemeente verplicht om inwoners met problematische schulden te helpen. Alleen indien u aan de voorwaarden voldoet voor schuldsanering in Nederland kan uw gemeente die starten. U komt dan in wat we noemen het vrijwillige minnelijke schuldentraject terecht.

Bij Deco kunt u terecht

Doorgaans geldt er bij een gemeente een wachttijd van minstens wel vier weken(!). Dit kan erg oplopen zelfs. Maar elke gemeente moet wel binnen een maand een gesprek plannen. Alleen wanneer sprake is van een dreigende situatie dan kunt u binnen drie dagen terecht. Spoed zoals bij ontruiming van de woning, afsluiting van water en energie of de beëindiging van de zorgverzekering.

Financieel Adviesbureau Deco vermijdt wachttijden en zet honderd procent in op snelheid. Wachttijden zult u bij Financieel Adviesbureau Deco niet meemaken. Wij vinden snelheid belangrijk in deze situaties omdat u dan al in een heel vervelende situatie terecht bent gekomen. En wachten zou u en uw omgeving frustreren.

Wij bieden ondersteuning en advies. Bij een schuldentraject kunnen wij met u een saneringsplan vaststellen. We stellen hiervoor een overeenkomst op die we samen ondertekenen. Ook treffen we betalingsregelingen met de schuldeisers die er zijn. We kunnen uw financiën beheren en in het begin uw vaste lasten betalen. Wekelijks zetten we geld opzij voor de dagelijkse uitgaven.

Het proces

Bij schuldbemiddeling proberen we gedurende 36 maanden zoveel mogelijk geld opzij te zetten. Daarmee kunnen we de schuldeisers betalen. De schuld die overblijft, die schuld hoeft u niet te betalen.

Bij schuldsanering ontvangt u een lening. Dit saneringskrediet krijgt u van de Kredietbank. Binnen 36 maanden moet deze schuldsanering terugbetaald zijn aan de gemeente.

Wat nu als de schuldeisers niet mee willen werken? Dan kunt u om een dwangakkoord vragen bij de rechter. Wij helpen u daarbij om dat aan te vragen. Indien de rechter geen toestemming geeft voor een dwangakkoord, kunt u vragen om toelating in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Bij schuldsanering is het in Nederland verplicht om melding te doen bij de gemeentelijke Sociale Dienst of bij de Kredietbank. Maar als men er daar achter komt dat de schulden niet zijn op te lossen, dan kan via de rechter om een schuldsanering in Nederland worden gevraagd.

Afwijzen van de schuldsanering

Niet altijd wordt een aanvraag goedgekeurd. Op diverse gronden is afwijzing mogelijk. De rechter kan bijvoorbeeld oordelen dat de schulden die u heeft zelf ook wel kunt aflossen zonder deze maatregel. Bijvoorbeeld samen met het team van Financieel Adviesbureau Deco. De rechter kan ook vinden en oordelen dat u de verplichtingen bij de schuldsanering niet kunt nakomen. Indien u in de afgelopen tien jaar failliet bent geweest kan ook een afwijzing volgen voor de schuldsanering in Nederland. Of wanneer u in het verleden al schuldsaneringstraject heeft gehad. De rechter bepaalt.

Bel ons vrijblijvend voor meer informatie hierover of een toelichting.