Heeft u angst voor een naderende schuldsanering en u woont in Rotterdam? Wij kunnen u dan helpen in het zoeken naar een oplossing. Een schuldsanering dat is niet gemakkelijk en dat moet u altijd zien te voorkomen. Het is een nare gebeurtenis waar niemand op zit te wachten. U moet schuldsanering in Rotterdam of omgeving dan ook met onze hulp zien te voorkomen.

Wij zullen u daarom bij Financieel Adviesbureau Deco ondersteuning bieden bij uw financiën. Met de hulp richting de schuldeiser of -eisers. Samen met u voorkomen we dat het niet zo ver hoeft te komen als een situatie met schuldsanering, in Rotterdam en omstreken.

Toelating in de schuldsanering

Als schulden zo hoog zijn opgelopen dat er geen mogelijkheid meer bestaat om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen, dan is een aanvraag indienen aan de hand van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), een bestaande optie. Het is dan in Nederland verplicht om aan te kloppen bij de gemeentelijke Sociale Dienst of bij de Kredietbank. Daar volgt hulp om tot een meerjarenplan voor het oplossen van de bestaande schulden te komen. Maar mocht men op dat moment inzien dat ook dat een lang gepasseerd station is, dan kan via de rechter om een schuldsanering worden gevraagd in Rotterdam of omstreken.

Wanneer niet elke schuldeiser instemt met het bieden van een minnelijke schikking dan wordt bij de rechtbank een verzoek ingediend om toelating in de schuldsanering. De rechtbank beoordeelt na de aanvraag of u mag worden toegelaten of dat u helaas moet worden afgewezen. De rechter kan namelijk van oordeel zijn dat u wel degelijk uw schuld kunt aflossen, bijvoorbeeld met de inzet van onze hulp. Ook kan de rechter oordelen dat u de verplichtingen bij de schuldsanering niet na kunt komen. Ook als u als ondernemer ergens in de afgelopen tien jaar een faillissement heeft gehad dan kunt u worden afgewezen voor de schuldsanering in Rotterdam of omgeving. Of wanneer u eerder al eens in een saneringstraject heeft gezeten. Dat zijn allemaal redenen voor afwijzing door de rechter.

Regels en verplichtingen

Toegelaten in de schuldsanering? Het aantal schulden zal u wel bekend moeten zijn, maar toch is het vaak zo dat niet alle schuldeisers bekend zijn. Een publicatie in de Staatscourant attendeert schuldeisers erop dat u bent toegelaten tot de schuldsanering.

U moet zich vanaf nu houden aan de regels en verplichtingen van de schuldsanering in Rotterdam of omgeving. U bent verplicht om informatie zoals veranderingen in inkomen of adres door te geven. Andere financiële overeenkomsten mag u in de schuldsanering niet aangaan. Opleiding(en) zijn ook niet toegestaan want die kosten geld. U moet (weer) gaan solliciteren en dat ook bewijzen. Alleen arbeidsongeschikten hoeven dit niet.

Bel voor een afspraak of meer uitleg. Dat is vrijblijvend. Ons nummer staat op de site. Tot ziens.