Financieel Adviesbureau Deco is een van de velen die schuldhulp kan bieden, in Rotterdam maar ook in de rest van Nederland.Wij bieden de nodige schuldhulp, in Rotterdam en omstreken. Met persoonlijke schuldhulp of het geven van adviezen bij schulden. Eerst zal Deco als hulpverlener contact zoeken met uw schuldeisers om samen met hen te proberen een oplossing te vinden. DIt heet het minnelijk traject. Als dat niet slaagt wordt de rechter ingeschakeld en gevraagd om een oplossing. Dat noemen we dan het wettelijke traject (de WSNP).

Vrijwillige regeling

Het minnelijk traject is de vrijwillige regeling bij schulden en die bestaat uit twee fases.
Na uw aanmelding bij ons zullen we samen alles op orde brengen. We bekijken in ook in hoeverre u zelfredzaam bent bij de schuldhulp die wij u in Rotterdam en elders bieden kunnen. En wat het exacte probleem dat u heeft omvat. Op basis van al deze informatie maken we een trajectplan. Afhankelijk van uw zelfredzaamheid kunnen we overgaan tot budgetbeheer of zelfs beschermingsbewind aan gaan vragen. Meestal hebben we in deze fase geen contact met de schuldeisers.
In de volgende fase nemen we voor de schuldhulp in bijvoorbeeld Rotterdam wel contact op met de schuldeisers die in beeld zijn. We doen hen een betalingsvoorstel. Pas als alle schuldeisers daarmee akkoord gaan en u voldoet de komende 3 jaar aan alle geldende voorwaarden, dan wordt de rest van de schulden kwijtgescholden.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn: u mag geen nieuwe schulden maken, op tijd uw vaste lasten betalen, een overeenkomst van de schuldenregeling ondertekenen en u moet de maximale afloscapaciteit inzetten voor de aflossing van al de schulden. Dat is het maandelijkse bedrag dat u kunt betalen voor de aflossing. Deco berekent dit voor u.
Pas als alle schuldeisers akkoord zijn met ons voorstel, is de schuldregeling actief.

Maar wat als de schuldeisers niet akkoord zijn? Een dwangakkoord of een voorlopige voorziening kan dan worden aangevraagd. U kunt ook toegewezen worden naar het wettelijke traject. Deze WSNP kan pas aangevraagd worden als u eerst het minnelijk traject heeft doorlopen.

U komt dan in een wettelijk traject terecht. De gemeente geeft een verklaring en verzoek af bij de rechtbank. Wij zullen als uw schuldhulpverlener advies aan u kunnen geven. Tijdens een zitting zal de rechter om aanvullende informatie vragen u kunt zich voorstellen dat het fijn is om onze kennis bij de hand te hebben. De rechter legt ook uit welke verplichtingen u zult gaan hebben bij toelating. Bent u als schuldenaar wel in staat om u aan de regels van de schuldsanering te houden? Dat wordt ook goed bekeken. Schuldeisers kunnen hierbij verplicht worden om me te werken. De rechtbank beslist dan of u wordt toegelaten tot de WSNP. Een bewindvoerder zal alles uit gaan voeren en ziet erop toe dat u alle regels die er gelden wel nakomt. Hij op zijn beurt informeert de rechter-commissaris weer.

Meer weten? Bel ons vrijblijvend op of maak meteen een afspraak.