Uw heeft zo snel mogelijk schuldhulp nodig. Financieel Adviesbureau Deco is een van de vele organisaties die in Nederland kunnen helpen bij het oplossen van schulden. Wij bieden de nodige schuldhulp. Met persoonlijke hulp of advies in geval van schulden. Andere instanties zijn bijvoorbeeld de schuldhulpverlening van de gemeente, maatschappelijk werk of sociaal raadslieden. Allereerst zal de hulpverlener contact zoeken met uw schuldeisers en met hen proberen om een oplossing te zoeken. DIt wordt een minnelijk traject genoemd. Als dat niet lukt dan wordt de rechter ingeschakeld en via die weg gevraagd om een oplossing. Dat is dan het wettelijke traject (de WSNP).

Traject

Het minnelijk traject is de vrijwillige schuldenregeling en die bestaat uit twee fases. Allereerst volgt de aanmelding en de intake bij ons. In de eerste fase zult u samen met ons, uw schuldhulpverlener, alles op orde brengen om de kans van slagen te vergroten. We bekijken in deze fase ook in hoeverre u zelfredzaam bent tijdens de schuldhulp. En wat het precieze probleem is. Op basis van al deze informatie en cijfers maken we een plan van aanpak. Afhankelijk van de zelfredzaamheid kunnen we eventueel overgaan tot budgetbeheer of beschermingsbewind aanvragen. We hebben meestal nog geen contact met de schuldeisers die er in beeld zijn in uw leven.

Schuldeisers

In de volgende fase nemen we wel contact op met de schuldeisers. We doen een betalingsvoorstel. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, en u voldoet gedurende drie jaar aan alle voorwaarden van de regeling dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. In principe lost u nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Maar we streven ernaar om uw schulden in die periode volledig af te lossen.

Pas als alle schuldeisers die in beeld zijn akkoord zijn gegaan met ons en uw voorstel, dan is de minnelijke schuldregeling werkelijkheid geworden. Deze kan in twee vormen uitgevoerd zijn: het is een schuldbemiddeling of het is een schuldsanering.
Maar wat nu als de schuldeisers niet akkoord zijn met ons betalingsvoorstel? Dan kan een dwangakkoord of een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Ook kan u toegewezen worden naar het wettelijke traject.

De gemeente geeft dan een verklaring en een verzoek af bij de rechtbank. Wij zullen u dan als uw schuldhulpverlener adviseren. Tijdens een zitting zal de rechter u om aanvullende informatie vragen. En hij legt uit welke verplichtingen u gaat hebben als u wordt toegelaten. Ze proberen in te schatten of u als schuldenaar wel in staat bent om u aan de regels van de schuldsanering te houden. De rechtbank beslist uiteindelijk of u wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Meer weten? Wij hebben meerdere kantoren in Nederland. Ons werkgebied bestrijkt het hele land. Bel ons vrijblijvend op of maak meteen een afspraak.