Wij zijn een van de vele organisaties die in Nederland hulp kunnen bieden bij het oplossen van schulden. Wij bieden de nodige schuldhulpverlening. Met persoonlijke schuldhulpverlening of advies in geval van schulden. Andere instanties zijn oa de schuldhulpverlening van de gemeente of maatschappelijk werk. Allereerst zal Deco als de schuldhulpverlener contact zoeken met uw schuldeisers om met hen te proberen een oplossing te zoeken. Een zogenaamd minnelijk traject. Als dat niet slaagt dan wordt vervolgens de rechter ingeschakeld en zo gevraagd om een oplossing. Dat is dan het traject wettelijk gezien (de WSNP).

Vrijwillige schuldregeling

Het minnelijk traject is de vrijwillige schuldenregeling en die bestaat uit twee fases. Allereerst volgt de aanmelding en de intake bij Deco. In de eerste fase zult u samen met onze schuldhulp alles op orde brengen om op die manier de slagingskans te vergroten. We bekijken ook in hoeverre u zelfredzaam bent tijdens de schuldhulpverlening. En wat het probleem werkelijk is. Op basis van al deze informatie maken we een procesplan; hoe we het gaan aanpakken zetten we op papier. Soms gaan we ook over tot budgetbeheer of het aanvragen van beschermingsbewind. We hebben meestal nog geen contact met uw schuldeiser. Dat doen we in de volgende fase.

We doen hen een betalingsvoorstel. Als alle schuldeisers dan ook daarmee akkoord gaan, en u voldoet ook gedurende drie jaar aan alle voorwaarden die bij de regeling horen, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.
Die voorwaarden tijdens de schuldhulpzijn: u mag geen nieuwe schulden maken, u moet op tijd uw vaste lasten betalen, u dient een overeenkomst van de schuldhulpverlening regeling te ondertekenen en u moet de maximale afloscapaciteit inzetten voor de aflossing van al uw schulden. Dat is het maandelijkse bedrag dat u kunt betalen voor het aflossen. Adviesbureau Deco berekent dit voor u.

Schuldeisers

Als alle schuldeisers die in beeld zijn akkoord zijn gegaan met het voorstel dat we hebben gedaan, dan pas is het voorstel, de minnelijke schuldregeling, werkelijkheid geworden. Het wordt een schuldbemiddeling of een schuldsanering.
Maar wat nu als zij niet of niet allemaal akkoord zijn met ons voorstel? Dan kan een dwangakkoord of een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Of u wordt toegewezen naar het wettelijke traject. Maar deze WSNP kan pas na het doorlopen van het minnelijk traject.

De gemeente doet dan een verzoek bij de rechtbank. Wij als schuldhulpverlener zullen u adviseren. Tijdens een zitting legt de rechter uit welke verplichtingen u gaat krijgen bij toelating. Ze schatten in of u zich als schuldenaar wel aan de regels van de schuldsanering kunt houden. De rechtbank beslist uiteindelijk uw toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een bewindvoerder zal alles uit gaan voeren. Hij informeert de rechter-commissaris weer.

Wilt u meer over onze schuldhulpverlening weten? Bel ons vrijblijvend of maak vrijblijvend een afspraak.