Wanneer u verregaande schulden heeft dan zit u in een situatie waar u het allerliefst zo snel mogelijk uit wilt. Problematische schulden blijven namelijk als een donkere wolk aanwezig bij de dagelijkse praktijk. Het is dan alleen wel de vraag of de schulden wel zijn af te lossen. En zo ja, hoe dan. Komt het eigenlijk wel goed? Zijn mijn schulden niet veel te hoog opgelopen? U wilt weten of u niet te veel schulden hebt om überhaupt een betere financiële situatie te bereiken.

Verloop van schulden

Schulden kunnen onbewust gekomen zijn, door jaar in jaar uit verkeerd met uw geld om te gaan. Een verkeerde samenloop van omstandigheden kan ook tot een vervelende situatie met schulden hebben geleid. Mensen met problematische schulden komen in een put waar ze niet weten uit te klimmen. De schulden zijn te hoog en niet meer te overzien.

Te veel schulden blijven dagelijks in het hoofd spoken en daarom streven wij altijd naar snelheid in onze diensten. Lange wachttijden willen we koste wat het kost vermijden. Financieel Adviesbureau Deco zal uw hulpvraag nog in diezelfde week inplannen. Ook op diezelfde dag zullen we de schuldeiser(s) op de hoogte brengen. Zij zijn dan meteen ook op de hoogte van de samenwerking.

Te veel schulden hebben is een situatie waar men nachtmerries van kan krijgen. Binnen handbereik is hulp niet te vinden. U praat er waarschijnlijk ook liever niet over.

In eerste instantie heeft iedereen in Nederland de verplichting om alle schulden terug te betalen aan de schuldeiser. Dat is per wet zo geregeld. Schulden kwijtschelden kan, maar de aanleiding is dan vaak een buitensporig en onverantwoord lenen in het verleden door de schuldenaar. De schuld is zo groot geworden dat die onmogelijk gedekt kan worden met de inkomsten. Dan spreken we van structurele financiële problemen.

Wij helpen u

U heeft te veel schulden en in uw zoektocht naar een fijne financiële vrijheid kan Financieel Adviesbureau Deco u zeker helpen. Lange wachttijden zijn bij ons uitgesloten want u wilt niet langer dan nodig met te veel schulden blijven zitten of wel? Dat klinkt vanzelfsprekend maar bij veel instanties en bij gemeenten bestaan lange wachttijden voor schuldhulp.

Wij plannen na uw aanvraag meteen een intakegesprek met u in bij ons op kantoor. We hebben twee locaties. Dezelfde week brengen we alle schuldeisers die er zijn op de hoogte van de samenwerking.

Ons team van specialisten is voor u een vast aanspreekpunt. Dat team kan vragen omtrent uw dossier bespreken met u als dat nodig is.

U heeft te veel schulden? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen en de opties met u bespreken. U vindt onze gegevens op de website. We hopen u te mogen begroeten en te mogen ondersteunen bij uw schuldhulp