U moet alles op alles zetten om schuldsanering te voorkomen. Uw schulden zijn waarschijnlijk ook op te lossen zonder dit traject in te moeten stappen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om schuldsanering te voorkomen. Maar ook moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om voor schuldsanering in aanmerking te komen. Tja dat klinkt wel complex.

Financieel Adviesbureau Deco

Financieel Adviesbureau Deco ondersteunt particulieren en ondernemers met uw financiële administratie als deze niet meer verloopt zoals deze zou moeten. Op die manier willen wij met u samen voorkomen dat het niet zo ver hoeft te komen als schuldsanering of een ander wettelijk traject.

Allereerst bekijken we of we tot een overeenkomst kunnen komen met uw schuldeisers. Zodra zij niet allemaal akkoord gaan met ons voorstel, zij het minnelijk schuldentraject dus niet willen doorlopen voor u, dan is de volgende stap het wettelijke traject: de schuldsanering.

Wanneer uw lasten, uw schulden zo hoog zijn opgelopen en u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen, kunt u een aanvraag indienen aan de hand van de Wet Schuldsanering Wanneer niet elke schuldeiser instemt met een minnelijke schikking dan wordt door ons bij de rechtbank een verzoek ingediend voor u toelating in de schuldsanering.

De rechtbank beoordeelt dan wel eerst of wel mag worden toegelaten. Er zijn voorwaarden verbonden aan de schuldsanering namelijk. Zo kan de rechter namelijk oordelen dat u zeker wel in staat zult zijn om zelf uw schulden af te lossen, met of zonder hulp van derden. Ook kan de rechter vinden dat u niet in staat zult zijn om de verplichtingen na te komen die u bij de schuldsanering zult hebben. Ook als u in het verleden ondernemer bent geweest dan zijn er nog valkuilen. Het kan zo bijvoorbeeld zijn dat u ergens in de afgelopen tien jaar een faillissement heeft gehad. Of dat u al eens eerder een saneringstraject heeft moeten doen. Dat zijn ook redenen tot afwijzing door de rechter.

Voorwaarden

Wanneer u aan de voorwaarden voor de schuldsanering voldoet, dan kan de rechter u toelaten in de WSNP en start er een traject van 3 tot 5 jaar. Al uw schulden vallen daar nu onder. Lang niet alle schulden zijn altijd bij iemand bekend en misschien ook niet bij u. Eventuele schuldeisers kunnen in de Staatscourant de debiteuren controleren en daar zien dat u bent toegelaten tot de schuldsanering. Zij kunnen zich dan melden.

Aan de schuldsanering zijn meer voorwaarden verbonden. U moet zich houden aan bepaalde regels en verplichtingen. Bijvoorbeeld de verplichting om veranderingen door te geven, zoals een verandering van uw inkomen of een verhuizing naar een ander adres. In beginsel geldt dat u verplicht bent om alle informatie waarom gevraagd wordt om die ook te geven. Andere voorwaarden bij de schuldsanering zijn dat u financiële overeenkomsten niet mag aangaan en een opleiding volgen dat mag ook niet. U moet zich wel inspannen om meer inkomsten te krijgen, dus als u geen werk heeft (en u bent niet arbeidsongeschikt verklaard) dan zult u moeten gaan solliciteren en daar bewijs voor af moeten geven.

Bel ons vandaag nog, dan bekijken we of u aan de voorwaarden voor schuldsanering kunt voldoen.