Wanneer kunnen wij u helpen?
De eerste voorwaarde is dat u inkomsten heeft (een uitkering dan wel een salaris).

U kunt zelf alvast een berekening en een inschatting maken of wij u kunnen helpen. U deelt uw totale schuld door 36 maanden (maximale duur van een minnelijk traject) en hieruit volgt het bedrag dat u na betaling van uw vaste lasten maandelijks moet overhouden.

Als u bijvoorbeeld € 20.000,- schuld heeft dan zult u minimaal € 555,56 per maand moeten kunnen aflossen (€ 20.000,- /36). Buiten (bovenstaande) berekening, berekenen wij een maandelijkse bijdrage voor onze diensten.

Kunt u dat bedrag aflossen dan kunnen wij u zeker helpen en uit ervaring blijkt dat de kans dat zo’n traject slaagt zeer hoog is.

Als blijkt dat u niet in staat bent dit bedrag af te lossen dan is dit duidelijk een ‘uitzichtloze’ situatie en zult u wellicht de schuldsanering in moeten.  Hiervoor kunt u naar uw eigen gemeente gaan die gemandateerd zijn om een verklaring Wetschuldsanering natuurlijke Personen af te geven.

Wanneer kunnen wij u niet meer helpen?
De enige keren dat wij u niet kunnen helpen is:
– als er al loonbeslag ligt (buiten het CVZ), dit omdat er dan vaak geen afloscapaciteit overblijft om de andere schuldeisers te gaan betalen/ betalingsvoorstel te doen.
– als uw schulden dermate hoog zijn dat het niet binnen een minnelijk traject (binnen 36 maanden) kan worden afbetaald.