Het College Voor Zorgverzekeringen is door de overheid in het leven geroepen. Dit om ervoor te zorgen dat verzekerde(n), indien zij meer dan een half jaar premieachterstand hebben, de lopende premies via de werkgever kunnen incasseren. Werkgevers zijn verplicht hier aan mee te werken.

Wat incasseren ze?
Zij incasseren de basispremie en een boete, indien u aanvullend bent verzekerd komt dat te vervallen. U valt dan terug in u basis verzekering. De achterstand zal hier NIET door worden ingehaald! Dit is een veel gemaakte vergissing.

Wanneer stopt het CVZ met incasseren?
U wordt enkel afgemeld bij het CVZ indien u de achterstand bij uw zorgverzekeraar heeft voldaan of indien er een stabilisatieovereenkomst overlegt kan worden. U kunt enkel aan een stabilisatieovereenkomst komen via een schuldhulpinstantie. Bij ons kantoor wordt standaard een stabilisatieovereenkomst opgesteld tijdens het intake gesprek.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de beleidsregel inning Bestuusrechtelijke Premie Zorgverzekeringswet 2009, adviseren wij u ‘Artikel 8. Het afzien van invordering van de restschuld bij de verzekeringnemer’ te raadplegen. U kunt het artikel hier lezen. [link is gebroken op originele site]