In tegenstelling tot de WsnP (uitzonderingen voorbehouden) is het bij een minnelijk traject niet per definitie nodig uw huis te verkopen. Mocht het zo zijn dat u de schuld binnen een minnelijk traject kan aflossen is er geen noodzaak tot het verkopen van uw woning. Het is namelijk niet altijd zo dat u, uw woning met winst kan verkopen. Wat zou betekenen dat er een grotere schuldenlast ontstaat. Hier is niemand bij gebaat!

Wij zullen altijd uw complete situatie bekijken en dan adviseren wat wijsheid is, vaak is dit: niet verkopen. Hebt u op uw hypotheek een achterstand, dan zal er in uw geval gekeken moeten worden of de hypotheekverstrekker bereid is mee te werken aan het traject.

Hebt u een huurwoning?
Als u in een huurwoning woont, kan het zo zijn dat u een achterstand hebt opgelopen. Vaak is het voor ons nog wel mogelijk om eventuele uitzetting te voorkomen. Woningbouwverenigingen beschikken wel over de mogelijkheid om het huurcontract te ontbinden bij een achterstand van drie maanden.

Heeft u meer dan drie maanden huurachterstand?
Wij  bekijken uw complete situatie en adviseren u dan wat wijsheid is. Er zal dan in uw geval met de woningbouwvereniging gekeken moeten worden of zij bereid is mee te werken aan het traject.