Iedereen weet dat schulden niet vanzelf ontstaan. Soms is er sprake van onverstandig handelen maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan ook een oorzaak zijn. U kunt proberen het ene gat met het andere te vullen of weer een nieuwe lening afsluiten. Ook kunt u zelf regelingen afspreken met schuldeisers. Als er echter meerdere schuldeisers zijn dan is het probleem soms niet meer te overzien en zal het lastig worden om zelf structureel een oplossing te vinden. Het kan zijn dat een deurwaarder beslag gaat leggen, dat uw inboedel wordt verkocht, of dat uw woning ontruimd zal worden. Als u te maken heeft met problematische schulden is het verstandig om professionele schuldhulp te zoeken.

Financieel Adviesbureau Deco biedt schuldhulp door te  helpen bij het oplossen van uw schulden. Wij kunnen voor u een minnelijk schuldhulptraject opstellen. Wij zullen overleggen en onderhandelen met uw schuldeisers over een betalingsregeling. Een dergelijk traject zal in principe maximaal 36  maanden duren.

Het aspect snelheid is voor ons van groot belang. In tegenstelling tot bij vele gemeenten zijn er bij ons geen wachttijden. U kunt bij ons vaak nog dezelfde week terecht voor een intakegesprek. Gelijk die dag worden de schuldeisers op de hoogte gesteld dat u zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening

Direct contact? Klik hier