Via de WSNP (De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Middels deze wet heeft men een extra kans om in 3 tot maximaal 5 jaar een schuldenvrije toekomst op te bouwen. Deze wet is bedoeld voor iedereen die buiten zijn schuld om in een problematische schuldsituatie terecht is gekomen en zoveel schulden heeft die hij niet meer af kan betalen.

De rechter wijst een bewindvoerder en rechter-commissaris toe. De schuldeisers maken via de bewindvoerder afspraken over het saneren/aflossen van de schulden. U betaalt zelf uw vaste lasten óf u gaat in budgetbeheer. Dit laatste is ter voorkoming van het ontstaan van nieuwe schulden. Het is niet toegestaan nieuwe schulden op te bouwen.

Naast het vrij te laten bedrag bent u verplicht zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te verzamelen. Dit kan betekenen dat u een nieuwe baan zoekt, verhuist naar een goedkopere woning of eventuele materiële zaken van waarde verkoopt (zoals een caravan, een plasmatelevisie, etc.).

Als u de WSNP goed heeft doorlopen en u heeft zich gehouden aan alle afspraken en verplichtingen, beëindigt de rechter de WSNP Schuldsanering. U kunt nu beginnen met een schone lei. Dit betekent dat alle schulden die nog openstonden, vanaf nu kwijtgescholden zijn. Dit geldt niet voor langlopende studieschulden, boetes uit misdrijven en schadevergoedingen.