Wat verstaan wij onder problematische schulden?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat het geheel afhankelijk is van uw inkomsten en uitgaven. Er zal dus in elk geval gekeken moeten worden wat in uw situatie ‘problematisch’ is? Zo spreekt het voor zich dat een ondernemer over het algemeen per maand meer kan aflossen dan iemand met een uitkering. 

Hieronder hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld om te bekijken of u ‘problematische’ schulden heeft. Let hierbij op dat het in uw situatie anders kan zijn dan hieronder beschreven. Hierover kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Wij spreken over een problematische schuld wanneer: 
– u minimaal € 3.000,- schuld heeft.
– u een schuld heeft waar u zelf zonder hulp niet meer uitkomt. 
– er vorderingen in behandeling zijn bij deurwaarders- en incassokantoren. 
– de geëiste (door schuldeisers) maandelijkse lasten hoger zijn dan haalbaar. 
– er achterstanden zijn in vaste lasten.
– schuldeisers niet bereid zijn een regeling met u te treffen.