Moet ik van mijn gehele loon afstand doen? 
Hierin zijn 2 keuzes mogelijk.

Nee, u blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van al uw vaste lasten zoals de lopende premies voor uw zorgverzekering, huur gas en licht. Wij bemiddelen in de schulden en zullen daar betalingsregelingen voor proberen te treffen. De uitbetaling van de gerealiseerde regelingen is onze taak.

Ja, indien u dit wenst voeren wij ook budgetbeheer uit. Dit houd in dat wij uw vaste lasten zullen gaan betalen.

Welk bedrag heb ik ‘vrij’ te besteden?
Tijdens het intakegesprek zullen wij samen met u een inkomsten/ en uitgavenpatroon samenstellen, bijvoorbeeld door een VtlB te maken. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling zal er een bedrag per maand worden ‘vrijgesteld’. Dit bedrag is onder ander bedoeld om in uw dagelijks onderhoud te voorzien.