Jaren geleden was dhr. Dekkers al ondernemer. Door omstandigheden kwam hij in de financiële problemen. Toen hij met die financiële problemen ergens naar toe wilde gaan ontdekte hij dat er eigenlijk helemaal niet zoveel bekwame bedrijven bestonden in deze branche (toegespitst op zijn situatie).

De heer Dekkers was van mening dat hij een beter traject zou kunnen opzetten voor mensen in financiële problemen. Met deze gedachtegang startte hij in 2002 Financieel Adviesbureau Deco op.

In eerste instantie met een aktetas, bij de klanten op huisbezoek. Sinds die tijd is er al heel veel veranderd. Deco bestaat nu uit meer dan tien medewerkers welke allemaal experts zijn in hun vakgebied. Ook hebben we een systeem ontwikkeld dat ons de mogelijkheid geeft uw problemen; snel, concreet en overzichtelijk in kaart te brengen.