Onze stichting is verantwoordelijk voor de gelden binnen Financieel Adviesbureau Deco. Op uw eigen beheerdersrekening komen de gelden binnen die door u of uw werkgever wordt overgemaakt ter aflossing van uw schulden. De Stichting betaald uit naar de verdeelsleutel welke is overeengekomen met de verschillende schuldeisers. Door deze constructie kunnen wij u een stuk veiligheid bieden, zodat u 24 uur, 7 dagen per week uw rekening kan inzien (dit kunt u via uw persoonlijke site). 


Zij hebben ook de mogelijkheid om per schuldeiser een uitdraai te maken met welke bedragen op welke datum zijn uitbetaald. Totaal overzichten kunnen worden verschaft om een indicatie te geven over het nog te doorlopen traject. 


De medewerkers van de Stichting zullen onder andere ook altijd aan het einde van een traject de restvordering opvragen bij uw schuldeisers. Dit om twee redenen:
– ten eerste om ´zwart op wit´ te hebben dat de schuld afgelost is,

– ten tweede om er zeker van te zijn dat ook alle berekende kosten (volgens voorwerk II; dit is de wettelijk bepaalde rentes) zijn afbetaald.